Bra att veta

Svensk klassisk Massage

Svensk klassisk massage är en mycket välkänd massage runt hela världen. Den är djupgående på muskler och i bindväven, vilket gör att det är en bra behandlingsmetod för att öka cirkulationen, blod genomströmningen samt syretillförseln till musklerna. Massagen frisätter endorfiner som gör att du kan slappna av och fungera bättre i vardagliga livet.