Bildkarusell

Ta hand om din rygg

Behandling

Vid nybesök som tar ca 45 minuter får du först fylla i en hälsodeklaration som vi sedan går igenom tillsammans. Samtidigt tas en noggrann anamnes (din historia) för att skapa en helhetsbild. Efter det utförs en grundlig undersökning av rörelseapparaten. Detta innefattar neurologisk status, motorisk status, sensorisk status, funktionstester, samt rörelsetester i olika plan och nivåer. Även blodtryck tas vid behov. Sedan mjukas muskler upp genom massage inför eventuella justeringar i inskränkta leder för att återskapa balansen och rörligheten.

Efter behandlingen läggs en eventuell behandlingsplan upp för återbesök.

På dom oftast rekommenderade återbesöken som tar ca 40-45 minuter fortsätter vi att jobba med symtombilden, för att det ska kunna bli så bra det kan bli utifrån dina egna förutsättningar.

Vid behov visas töj/stretchövningar samt träningsövningar.