Vad är Kiropraktik

 

Kiropraktik

Kiropraktik är samband mellan nervsystemet och hälsan. Kiropraktik används för att diagnostisera, behandla och förebygga störningar i kroppens muskel-, skelett- och nervsystem. Kiropraktik ser sambandet mellan dessa system. Och för en god hälsa samt ett friskare liv.

 

Vad är kiropraktisk behandling?

Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras spänningar, ändrade rörelsemönster samt eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen.Inom Kiropraktiken finns flera olika behandlingsmetoder. Den vanligaste tekniken Kiropraktorer använder är HVLA-manipulation. Andra tekniker används som mjukdelsbahndling och rehabilitering.

 

Vad är HVLA-manipulation?

En HVLA-manipulation är en ledmanipulation med hög hastighet och liten amplitud samt rätt rätt riktning. Den utförs med kontrollerad hastighet, rörelse samt karft för att öka rörelsen i leden. Detta leder till minskad smärta och förändrat rörelsemönster. HVLA-manipulationen påverkar funktionen i leden som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed ävem muskulaturen.

 

Vad är det som "knakar" vid behandlingen?

När en kiropraktor skickar en snabb impuls i ledriktningen, och leden separerar uppstår en tryckförändring i leden som ofta kan låta som ett "knak". Detta kallas för kavitering. 

Det är inte kotan som "knakar" vid justeringen. Och en kota kan inte hoppa snett som ofta missuppfattas.

 

Är behandlingen smärtsam?

När en Legitimerad Kiropraktor behandlar är det sällan smärtsamt. Patienten blir ofta förvånad över hur smärtfritt det är. Normalt är att man kan uppleva en ömhet i det behandlade området ca 1-2 dagar efter behandlingen.

 

Är Kiropraktisk behandling säker?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade Kiropraktorer. Forskning visar att allvarliga komplikationer i samband med Kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta.